Błękitna flaga w Mielnie

„Błękitna Flaga” to międzynarodowy certyfikat ekologiczny. Wyróżnienie potwierdza funkcjonowanie kąpieliska z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz spełnienie wszystkich kryteriów określonych w międzynarodowym programie „Błękitna Flaga”. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie ekoznaków przyznawanych plażom, marinom i podmiotom zajmującym się zrównoważoną turystyką wodną. „Błękitna Flaga” to międzynarodowy znak ekologiczny, który od 1987 roku przyznawany jest plażom i marinom spełniającym wysokie standardy ekologiczne. Znak „Błękitna Flaga” przyznawany jest kąpieliskom tylko na jeden sezon i co roku wymagane jest ponowne zgłoszenie, aby zaświadczyć, że spełniają one wysokie kryteria jakości i bezpieczeństwa.

Nagroda ma na celu promowanie dobrych praktyk środowiskowych i zapewnienie jakości. Mierzy zgodność z szeregiem czynników związanych z jakością wody, zarządzaniem środowiskiem i bezpieczeństwem. Najlepsze praktyki w tych obszarach są promowane wśród pracowników i wolontariuszy plaży poprzez szkolenia.

Błękitna flaga

Nagrodę można uzyskać na jeden lub więcej lat, w zależności od liczby spełnionych kryteriów. Plaża musi ubiegać się o nagrodę co roku; może zachować status Błękitnej Flagi nawet jeśli w danym roku nie spełni niektórych kryteriów.

W ocenie brane są pod uwagę m.in. takie kryteria jak edukacja i informacja ekologiczna, zarządzanie środowiskiem, jakość wody, bezpieczeństwo, odpowiedzialność społeczna i odpowiedzialne działanie w przyrodzie.

Mielno zostało wyróżnione tą prestiżową nagrodą już kolejny rok! To nie przypadek, a raczej wynik wnikliwego monitoringu prowadzonego zarówno przez lokalne władze, jak i ekspertów WWF. Potwierdzili oni, że również w tym roku możemy bezpiecznie kąpać się w naszych wodach morskich bez zagrożenia dla zdrowia i życia!

Znak „Błękitna Flaga” to certyfikat jakości plaż kąpielowych, przyznawany przez międzynarodową organizację pozarządową (NGO), Fundację Edukacji Ekologicznej (FEE). Program „Błękitna Flaga” prowadzony jest w ponad 50 krajach na całym świecie i ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów nadmorskich i pojezierzy, stymulowanie harmonijnego rozwoju turystyki oraz zrównoważonego zarządzania obszarami przybrzeżnymi i jeziornymi.

Jury bierze pod uwagę następujące zagadnienia:

jakość wody, czyli konieczność przeprowadzania co dwa tygodnie badań wody przez odpowiednie służby

utrzymanie porządku i czystości na kąpielisku i terenie przyległym (częstotliwość sprzątania, wystarczająca liczba koszy na śmieci, segregacja odpadów, odpowiednia liczba urządzeń sanitarnych, zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na plażę)

dostępność (ścieżki piesze i rowerowe, dojazd do kąpieliska środkami transportu publicznego)

bezpieczeństwo na kąpielisku (odpowiednia liczba ratowników WOPR

Znak „Błękitnej Flagi” przyznawany jest kąpieliskom tylko na jeden sezon i co roku wymagane jest ponowne zgłoszenie, aby zaświadczyć, że spełniają one wysokie kryteria jakości i bezpieczeństwa.

Program „Błękitna Flaga” odniósł sukces w Mielnie. Rozpoczął się w 2003 roku, kiedy to na plaży Mielno-Zatońska powstała pierwsza w mieście plaża z Błękitną Flagą. Od tego czasu zdobyła ona dwie kolejne flagi: dla plaży Mielno-Róg (2008) i dla plaży Mielno-Radziwiłłowska (2009).

Przyznanie tych trzech flag było możliwe dzięki staraniom władz samorządowych i wolontariuszy. Zadanie utrzymania czystości na plażach spoczywa na grupach amatorskich, takich jak Klub Ekologiczny „Eko-Nurkowie”. Ich członkowie zbierają śmieci z piasku i wody, dbając o to, aby każdy spacer po którejś z mieleńskich plaż był bezpieczny dla kąpieli czy odpoczynku na piasku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *